Höyterin hiidenkiukaat

Kotkan höyteristä on löydetty Kymenlaakson merkittävimmät pronssikautiset hiidenkiuas- ja laivalatomuslöydöt. Hiidenkiukaat olivat hautaröykkiöitä, jotka muodostuivat kasatuista kivistä. Ne olivat yleisiä eteläisessä Suomessa kivi- ja pronssikausilla. Laivalatomukset olivat kivistä muodostettuja laivanmuotoisia kuvioita joiden uskotaan myös olleen hautoja. Ne olivat yleisiä Skandinaviassa. Höyterin alueella on kymmenkunta hautaröykkiötä ja siellä uskotaan olleen kiinteää asutusta ja satamatoimintaa. Röykkiöt ovat peräisin pronssikauden lopulta ja niistä on tehty merkittäviä esinelöytöjä. Niistä on löydetty mm. luita sekä kaksoisnappi. Pronssinen kaksoisnappi ja muuten mannersuomessa harvinaiset laivalatomukset viittaavaat skandinaaviseen vaikutukseen alueella. Ei kuitenkaan tiedetä kävikö paikalla skandinaavisia kansoja vai olivatko skandinaaviset tavat ja esineet kulkeutuneet muuta kautta.

Oheisessa videossa kuvakollaasi höyterin löydöistä.