Kyminlinna

ipp

Yksi kyminlinnan sisäänkäynneistä. Sisäänpääsy on ulkopuolisilta kielletty.

Kyminlinna

Jaan Peterin Kyminlinna koostuu viidestä bastionista ja niiden välisestä muurista. Linnoituksen halkaisija on lähes 500 metriä. Kuvasta erottaa Kyminlinnan muodot.

Kyminlinna rakennettiin rantatielle joka yhdisti Turun ja Viipurin linnat.  Paikalla valmiiksi ollut kartano muutettiin 1500-luvulla kuninkaankartanoksi, kartaanoon kuului myös  kappeli. Nykyisin kartano sijaitsee linnoituksen pohjoispuolella.

1600-luvulla aluetta aloitettiin linnoittamaan rakentamalla pieni maavallilinnake.  1741-1743 Kyminlinnan alue siirtyi Venäjälle. Venäläiset perustivat vuonna 1791 vartiolinnakkeen Hovinsaarelle aikomuksenaan vahvistaa länsirajan puolustusta. Pieni vartiolinnake oli halkaisijaltaan yli 200 metriä. Vartiolinnake ja Ruotsinsalmen merilinnoitus yhdessa muodostivat kaksoislinnoituksen.

WP_001006

Kuvassa Kyminlinnan muurit, joita alettiin rakentamaan 1803.

Suvorovin poistuttua Kaakkois-Suomesta linnoitustapaa alettiin arvostella. Linnoitus oli vanhanaikainen ja pieni. Paikalle kutsuttiin Jaan Peter von Suchtelenin Linnoitusinsinööri, joka uudelleen suunnitteli Kyminlinnan ja jonka suunnitelmaa alettiin toteuttaa 1803. Suvorovin linnake purettiin ja materiaali uudelleen käytettiin uuteen linnoitukseen, josta tuli kuusi kertaa laajempi kuin Suvorovin linnoituksesta.

ipp

Yksi Kyminlinnan bastioneista eli ”kulmista”. Kuvassa kivivahviste hieman rappeutunut.

Vuonna 1809 Suomesta tuli Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Kyminlinnan sijainti muuttui rajamuutosten takia syrjäiseksi ja sen rakennus keskeytettiin. Linnoitus muutettiin varikoksi, ja sen rakennukset alkoivat rappeutua.
1850-luvulla Kyminlinnaa aloitettiin uudestaan rakentaa. Paikalle rakennettiin puurakennuksia ja kesäisin linnoituksessa pidettiin leiriharjoituksia. Kyminlinna toimi varuskuntana venäläisille aina 1917 vuoteen saakka.
1980-luvulla Kyminlinnaa alettiin kunnostamaan. 2000-luvulla kunnostustyötä on jatkettu ja alueelle tehtiin arkeologisia tutkimuksia.

Lähteet:

http://www.visitkotka.fi/fi/nahtavyydet/kyminlinna

Google Inc. (Ilmakuva)